Tillverkning

Iisakki Järvenpääs Aktiebolag tillverkar ännu sina produkter själva; handgjorda av finländska material och i sin egen fabrik i Kauhava.

Materialen, utrustningen och rutinerna har för decennier sedan fastställts och som det ser ut idag så kommer de heller inte att ändras.

Som material till skaftet använder vi i huvudsak björk, som kommer från Mellersta-Finland och Tavastland. Björken kommer som sågade plankor till fabriken, där de torkas till exakt fuktighet för vidare behandling. Först skärs det till enskilda block, som sen mals en efter en till den önskade modell-specifika formen. I detta skede sorteras de även enligt mönster som material för olika modeller.

Det andra skaftmaterialet vi använder oss av är näver. Nävern kommer i detta skede från östra Finland som ca. 40x50 cm ark. Arken blir slagna ett efter ett till olika stora lappar för olika knivmodeller. Som dekoration på näverskaftens ändar används färgade ränder i inhemsk glans kartong och läder. Näverskaften monteras ett efter ett, lapp för lapp separat för varje knivskaft, helt handgjorda. Nävern limmas inte och fästs inte ihop något sätt, de hålls tätt ihop med hela skaftets nitning.

Varje kniv slipas enskilt med en bandslipmaskin till sin slutliga form.

Som material till bladet används specialstål, s.k. knivstål. Stålet är inte inhemskt och på så sätt ett undantag. Thüssen Group från Tyskland levererar det som hela skivor, dock kan materialet mycket väl ha transporterats dit från Finland. Knivstålet har bearbetats till exakt önskad kol- och kromhalt,detta material finns inte att fås i samma kvalitet någon annanstans. Ända fram till 1980-talet varmpressade vi bladen själva, men då bestod materialet av gamla filar och någon gång i det förflutna även av gamla hästskor. Man försökte höja kolhalten i dessa genom att slå med en fallhammare eller en så kallad hejare, varefter avfallsprodukter avlägsnades från materialet. Idag pressas bladen av helt homogena stålplåtar i det rätta blandningsförhållandet. Efter detta härdas och staplas bladen, var sida av bladet för sig. Slutligen poleras bladen.

Vi tillverkar också knivarnas, slidornas, söljebältens och halsbandens utsmyckningar av hela mässing- och nysilver plattor. Varje utsmyckning kräver flera enskilda arbetsfaser, 3-6 separata arbetsfaser per utsmyckning.

Lädret till slidan, bälten och halsbanden levereras naturligtvis som hela bitar. Lädret kommer från Mellersta Österbotten. Slidans mönster och utsmyckningar är också handgjorda individuellt.

Vissa modeller är utrustade med individuella mässing- och bronsgjutna utsmyckningar. De tillverkas av inhemska hantverkare åt oss. Vi använder de mest lämpliga underleverantörerna för alla modeller och material, alla finländska.

Varenda en av våra knivar monteras av de tidigare nämnda materialen i vår fabrik i Kauhava. Vår hemsida kommer att presentera videor från olika delar av tillverkningsprocessen och produktmonteringen.


Iisakki signature