REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning

I personuppgiftslagen (523/99) i enlighet med avsnitt 10§.

 

Registeransvarig

Iisakki Järvenpää Osakeyhtiö
Passinraitti 32
62200 Kauhava
Tel. (06) 434 0135
FO-nummer 0178836-2

Handläggare för registreringsärenden
Hannu Pennala

 

Registrets namn

Iisakki Järvenpää Bolagets kundregister

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan företaget och kunden. För att beställa krävs ingen registrering i kundregistret.

 

Registrets datainnehåll

kundens grundläggande information: kundnummer, namn, efternamn, postadress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik, och leveransövervakningsvillkor.
Om kunden gett tillstånd att motta marknadsföringsmaterial så lagras denna information i registret

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Kontaktinformationen sparas i kundregistret. Övrig information lagras i klienten när du gör inköp i webbshoppen.

 

Regelmässigt översändande och utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Kunduppgifter lämnas inte utan laglig grund till tredje part.

 

Principerna för skyddet av registret

Handläggarens datasystem och filer är skyddade med normala tekniska skyddsmetoder. Endast de som är i den registeransvariges tjänst och andra definierade personer, som behöver uppgifterna i sitt arbete, har användarrätt till registret. De använder sig av användar-id och lösenord.


Iisakki signature